Вакансії

Вакансії

ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика», запрошує стати частиною команди професіоналів.

Ми — компанія, яка виробляє корисне і смачне куряче м’ясо і забезпечує їм споживачів, які прихильні  до здорового способу життя і бажають купувати смачний і корисний для здоров’я продукт в комфортних умовах цивілізованого роздробу за справедливою ціною.

В нашу команду ми беремо за ставлення і розвиваємо. Ми націлені на довгострокові відносини з партнерами, клієнтами та співробітниками компанії; відносини, які засновані на принципах надійності і порядності.

 Приймемо до своєї команди

Аналітика консолідованої інформації

 Вимоги:

 • Вища освіта ;
 • Знання Word, Excel, PowerPoint, Internet Explorer, 1C 8.2
 • Досвід роботи у сфері аналітики від 1 року.

Обов’язки:

 • Стратегічний аналіз і прогнозування зовнішнього середовища і внутрішнього стану виробництва;
 • Проведення аналітичних досліджень (за допомогою соціологічних, статистичних, аналітичних та інших методів), планування;
 • Оперативний облік, підготовка та подача періодичної звітності;
 • Розробка аналітичних, довідкових та інших матеріалів.

Ми пропонуємо:

 • Офіційне працевлаштування;
 • Можливість кар’єрного росту та професійного розвитку;
 • Забезпечення мобільним зв’язком;
 • Форма оплати: оклад + KPI.

 PR менеджера

Вимоги:

 • Вища освіта (PR, маркетинг, соціологія, психологія, журналістика, філологія);
 • Знання осно та принципів PR-менеджмента, реклами, маркетинга, экономіки;
 • Вміння працювати з діловою кореспонденцією;
 • Вміння складати PR-стратегії , знання принципів PR-компаній;
 • Навички медіапланування, просування соціальних програм, PR коммунікації, копірайтинг;
 • Досвід організації виставок, різноманітних профільних семінарів, прес-конференцій;
 • Володіння англійською мовою не нижче рівня Intermediate;
 • Дипломатичність, відкритість, активна життєва позиція, системність, знання правил етикета, вміння знаходити спільну мову і шляхи вірного спілкування з представниками ЗМІ;
 • Творчий підхід до роботи, мобільність, доброзичливість.

Обов’язки:

 • Розробка стратегії формування іміджу роботодавця як соціально відповідального підприємства;
 • Оцінка, аналіз і прогноз факторів, що впливають на імідж компанії та її розвиток;
 • Організація і проведення іміджевих заходів, в тому числі благодійних;
 • Організація: прес-конференцій, брифінгів, бекграундів, інтерв’ю керівника підприємства в ЗМІ;
 • Організація роботи по зв’язкам з суспільством і засобами масової інформації;
 • Складання бюджету PR-компаній;
 • Оперативні комунікації;
 • Аналіз ефективності проведених заходів.

Ми пропонуємо:

 • Офіційне працевлаштування;
 • Можливість кар’єрного росту та професійного розвитку;
 • Забезпечення мобільним зв’язком;
 • Забезпечення житлом;
 • Форма оплати: оклад + KPI

Аудитора

Вимоги:

 • Вища освіта (економічна);
 • Досвід роботи в сфері фінансів, економіки, бухгалтрії від 5 років;
 • Знання законодавчих та нормативних актів, регулюючих фінансово —  регулирующих финансово-господарську діяльність підприємства;
 • Знання податкового, бухгалтерського, управлінського і статистичного обліку;
 • Навики  планування, прогнозування, здатність ефективно працювати в режимі змін;
 • Уважність, відповідальність, організованість, адаптивність, чесність, корпоративна гнучкість і лояльність.

Обов’язки:

 • Визначення фінансової політики підприємства, розробка і втілення мір по забезпеченню фінансової стабільності;
 • Оцінка фінансових ризиків, аналіз, розробка заходів по їх зниженню;
 • Контроль ведення податкового, бухгалтерського, управлінського обліку; податкове планування;
 • Керівництво роботами з управління фінансами, виходячи з перспектив розвитку та стратегічних цілей підприємства;
 • Проведення робіт по формуванню податкової політики компанії, оптимізації оподаткування і податкового планування;
 • Своєчасне і якісне складання документів щодо фінансової звітності підприємства;
 • Взаємодія з контролюючими органами;
 • Звітність з фінансових питань для керівників підприємства;
 • Організація роботи з проведення оцінки та аналізу результатів фінансової діяльності підприємства, розробка необхідних заходів для збільшення ефективності фінансового управління.

Ми пропонуємо:

 • Офіційне працевлаштування;
 • Можливість кар’єрного росту та професійного розвитку;
 • Забезпечення мобільним зв’язком;
 • Забезпечення житлом;
 • Компенсація витрат на паливо;
 • Форма оплати: оклад + KPI

Менеджера зі збуту (м. Вінниця)

Вимоги:

 • Вища освіта (економіка, комерція, товарознавство, менеджмент);
 • Досвід роботи в сфері продажів від 2-х років;
 • Знання ринку збуту в своєму регіоні;
 • Уміння ведення переговорів. Орієнтація на співпрацю;
 • Наявність власного автомобіля буде перевагою;
 • Прагнення до розвитку, змін, відповідальність, аналітичний склад розуму, проактивність, корпоративна гнучкість і лояльність, доброзичливість.

Обов’язки:

 •  Пошук, залучення нових клієнтів. Формування бази клієнтів;
 •  Ведення комерційних переговорів з клієнтами в інтересах компанії;
 •  Узгодження умов роботи з клієнтами, оформлення та укладання договорів;
 •  Відстеження дебіторської заборгованості;
 •  Здійснення моніторингу, аналізу регіонального ринку;
 •  Виконання плану реалізації;
 •  Участь в розробці та реалізації проектів пов’язаних з діяльністю відділу збуту;
 •  Контроль виконання договірних зобов’язань і умов роботи з клієнтами;
 •  Ведення робочої і звітної документації;
 •  Розвиток професійних, особистісних компетенцій, інтеграція нових проектів.

Ми пропонуємо:

 • Офіційне працевлаштування;
 • Можливість кар’єрного росту та професійного розвитку;
 • Забезпечення мобільним зв’язком;
 • Компенсація витрат на паливо, амортизація ТЗ;
 • Форма оплати: оклад + KPI

Менеджера з оцінки та мотивації персоналу

Вимоги:

 • Вища освіта (економіка, психологія, управління персоналом);
 • Досвід роботи від 3-х років;
 • Знання методів оцінки та атестації, системи мотивації персоналу;
 • Проактивність, готовність до змін, аналітичне мислення, системність, націленість на ефективний результат.

Обов’язки:

 • Розробка регламентуючих документів з оцінки та мотивації персоналу;
 • Дослідження соціально-психологічного клімату в колективі, виявлення рівня задовільності роботою працівників на підприємстві;
 • Розробка політики та процедур матеріальних та нематеріальних компенсацій, заохочень;
 • Проведення маркетингових досліджень і аналіз оплати праці;
 • Розробка і впровадження комплексної системи оцінки персоналу, атестації працівників;
 • Здійсненняструктурнимпідрозділампідприємстваметодичнихконсультацій, практичної допомоги щодо впровадження нових бонусних, компенсаційних схем.
 • Взаємодія та встановлення комунікацій з персоналом усіх підрозділів з метою надання зворотнього зв’язку.

Ми пропонуємо:

 • Офіційне працевлаштування;
 • Можливість кар’єрного росту та професійного розвитку;
 • Забезпечення мобільним зв’язком;
 • Забезпечення житлом;
 • Форма оплати: оклад + KPI

Нормувальника праці

Вимоги:

 • Вища освіта (технічна або інженерно-економічна);
 • Досвід роботи від 2-х років;
 • Знання постанов, розпоряджень, наказів, методичних і нормативних матеріалів з організації, нормування і оплати праці;
 • Знання методів нормування праці;
 • Знання економіки, організації виробництва, праці та управління;
 • Знання технологічних процесів і режимів виробництва;
 • Знання форм і систем оплати праці;
 • Знання положень про преміювання , основ трудового законодавства;
 • Уважність, відповідальність, аналітичне мислення, системність.

Обов’язки:

 • Розробка та впровадження технічно обґрунтованих норм трудових витрат;
 • Аналіз стану нормування, ступеню обґрунтованості і напруженості норм;
 • Встановлення норм часу на разові і додаткові роботи;
 • Контроль над дотриманням встановлених норм і вимог раціональної організації праці;
 • Участь у підготовці проектів програм і річних планів удосконалення організації праці на підприємстві;
 • Контроль над своєчасним доведенням до робітників нових норм і розцінок;
 • Внесення пропозицій щодо вдосконалення систем оплати праці, матеріального і морального стимулювання працівників;
 • Складання звітності про стан нормування праці.

Ми пропонуємо:

 • Офіційне працевлаштування;
 • Конкурентну заробітну плату;
 • Забезпечення проїзду;
 • Можливість професійного росту, кар’єрного розвитку;
 • Цікаву роботу в професійному колективі.

Технолога по мясу

Вимоги:

 • Вища освіта (технолог по м’ясу и м’ясним продуктам);
 • Досвід роботи від 2-х років;
 • Знання технологічних процесів і режиму виробництва;
 • Знання нормативної документації (ГОСТ, ОСТ, СТБ, ТУ, ТО, СТП та ін.);
 • Знання 1С 8.2, Word, Excel, Internet;
 • Досвід впровадження стандартів ISO 22000, системи НАССР;
 • Знання основ економіки, організації праці і виробництва, трудового законодавства;
 • Системність, готовність брати на себе відповідальність, орієнтація на розвиток, вміння працювати в команді.

Обов’язки:

 • Виконання планових показників своєчасно і якісно.
 • Розрахунок допоміжних матеріалів, облік, списання, отримання матеріалів, опрацювання контрольних партій;
 • Контроль випуску якості продукції;
 • Ведення технологічної документації;
 • Навчання персоналу системі НАССР, новітнім методам роботи.

Ми пропонуємо:

 • Офіційне працевлаштування;
 • Графік роботи з 8.00 до 17.00;
 • Іногороднім надаємо житло;
 • Забезпечення мобільним зв’язком;
 • Форма оплати: ставка+КРІ.

Економіста

Вимоги:

 • Вища економічна освіта або середня спеціальна;
 • Досвід роботи від 2-х років;
 • Впевнений користувач 8,2 1С, Exell, Word.
 • Здатність до навчання, уважність, висока працездатність, порядність, ініціативність, прагнення до підвищення професійного рівня.

Обов’язки:

 • Проектний аналіз;
 • Збір та аналіз даних стосовно проекту;
 • Проведення експертизи за всіма аспектами;
 • Обгрнтування доцільності реалізації проекту;
 • Моніторинг проекту після його впровадження та порівняння отриманих результатів з початковим завданням;
 • Аналіз відхилень.

Ми пропонуємо:

 • Офіційне працевлаштування;
 • Конкурентну заробітну плату;
 • Можливість професійного розвитку, кар’єрного росту;
 • Корпоративне навчання;
 • Корпоративні заходи;
 • Забезпечення проїзду до роботи

Менеджера з логістики на комбікормовий завод

Вимоги:

 • Досвід роботи від 2-х років;
 • Вища освіта;
 • Впевнений користувач ПК: Word, ,Excel, Access, 1C 8.2, Internet, Outlook.
 • Високий рівень відповідальності, здатність до планування та аналізу, аналітичне мислення, вміння працювати з великим об’ємом інформації.

Обов’язки:

 • Пошук транспорту для перевезення;
 • Організація, планування перевезення;
 • Планування витрат;
 • Погодження взаємодії з іншими відділами.

Ми пропонуємо:

 • Офіційне працевлаштування;
 • Можливість професійного розвитку, кар’єрного росту;
 • Своєчасна заробітна плата;
 • Забезпечення проїзду до роботи;
 • Забезпечення мобільним зв’язком.

Лікаря ветеринарної медицини

Вимоги:

 • Повна вища освіта;
 • Хороші теоретичні знання;
 • За необхідністю готовність до переїзду.

Обов’язки:

 • Організація і проведення комплексу ветеринарно-санітарних робіт на підприємстві;
 • Контроль за якістю та безпечністю продукції;
 • Ведення документації.

Ми пропонуємо:

 • Офіційне працевлаштування, повний соц. пакет;
 • Динамічний розвиток і кар’єрний ріст у команді професіоналів;
 • Цікаві задачі;
 • Навчання та корпоративні тренінги .

Ви, наш кандидат якщо: Ви прагнете до постійного розвитку, готові розривати шаблони і приймати нестандартні рішення для досягнення амбітних цілей!

Контактні дані служби персоналу:

 e-mail :  i.shatokhina@chebaturochka.ua

тел. :  (03342) 3-13-17, (050) 922-17-07.