Публічна невідклична пропозиція

Публічна невідклична пропозиція

Публічна невідклична пропозиція для акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА»

(надалі — Товариство) про придбання належних їм акцій

У відповідності до статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства» пропонуємо

ПРИДБАТИ НАЛЕЖНІ ВАМ ПРОСТІ ІМЕННІ АКЦІЇ

Публічного акціонерного товариства «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА«.

Відомості про особу, яка придбала більш як 50 відсотків простих іменних акцій Товариства та має намір викупити належні міноритаріям акції Товариства: Товариство з обмеженою відповідальністю «ОРЕОЛА» КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ, яке діє від свого імені, за рахунок та в інтересах ПВНЗІФ «Титул» (реєстраційний код за ЄДРІСІ 2331561), код за ЄДРПОУ: 37094052, місцезнаходження: 61070, Харківська область, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1. Кількість, тип/або клас акцій Товариства, належних особі, яка придбала контрольний пакет акцій:  224 650 739 простих іменних акцій.
ОСНОВНІ УМОВИ, на яких Товариством з обмеженою відповідальністю «ОРЕОЛА» КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ (ПВНЗІФ «Титул») будуть придбаватись акції акціонерів:
1) Ціна придбання акцій: 0,56 грн. за одну акцію.
2) Порядок визначення ціни придбання акцій — по результатам Звіту про оцінку ринкової вартості однієї простої іменної акції ПАТ «Володимир-Волинська птахофабрика» станом на 03.01.2012 р.
3) Строк, протягом якого акціонери можуть повідомити ТОВ «ОРЕОЛА» КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ (ПВНЗІФ «Титул»), яка придбала контрольний пакет акцій, щодо прийняття пропозиції про прийняття акцій – 30 днів з дня надходження пропозиції.
4) Порядок оплати акцій: протягом 30 днів з дня прийняття акціонером пропозиції, Товариство повинно сплатити акціонерам вартість цінних паперів, зазначену в пропозиції, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок акціонера, а акціонер, який прийняв пропозицію, повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на його акції.
5) Адреса, для направлення акціонерами повідомлень про прийняття пропозиції щодо придбання акцій: ПАТ «Володимир-Волинська птахофабрика»: 44700, Володимир-Волинський р-н, с. Федорівка, тел/факс: (03342) 31317.
Афілійована особа 1 – Коваленко Олексій Вікторович (місцезнаходження: пр.Перемоги, будинок 65, кв. 89, м.Харків, Харківська обл., 61000, Україна), кількість, тип/або клас акцій Товариства, належних афілійованій особі 1: 6 163 085 простих іменних акцій. Афілійована особа 2 — Рудь Олександра Павлівна (місцезнаходження: вул. П. Свинаренко, 12 а, кв. 95, м. Харків, Харківська обл., 61000, Україна).

Генеральний директор 

ПАТ «Володимир-Волинська птахофабрика»                Д.В. Клименко