Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА»
1.2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00851376
1.4. Місцезнаходження емітента 44700,  Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, с. Федорiвка
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента (03342) 2-26-05, 3-10-55
1.6. Електронна поштова адреса емітента vvptaxofabruka@emitent.net.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.cheboturka.com.ua
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III цього Положення. Вiдомостi про змiну складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення

Посадова особа Голова Наглядової ради Коваленко Олексій Вікторович (паспорт: серія КН номер 820805 виданий Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл. від 15.01.1999р.) звільнена від повноважень 13.04.2012р.

Посадова особа володіє часткою в статутному капiталi емітента  — 2,3321% або 6163085 шт.

Непогашеної судимості за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, протягом якого особа перебувала на посаді – з 28.01.2011р.

Рiшення прийнято Загальними зборами акціонерів. Протокол б/н  вiд 13.04.2012р.

Посадова особа Член Наглядової ради Боледзюк Володимир Мирославович (паспорт: серiя МН номер 866514 виданий МВМ Київського РВ ГУУМВС України в Харківській обл. від 25.01.2007р.) звільнена від повноважень 13.04.2012р.

Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi емiтента  — 0,00004% або 100 шт.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, протягом якого особа перебувала на посаді – з 28.01.2011р.

Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв. Протокол б/н  вiд 13.04.2012р.

Посадова особа Член Наглядової ради Коритiн Микита Андрiйович (паспорт: серiя ММ номер 448422 виданий МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській обл. від 07.04.2000р.) звільнена від повноважень 13.04.2012р.

Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi емiтента  — 0,00004% або 100шт.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, протягом якого особа перебувала на посаді – з 28.01.2011р.

Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв. Протокол б/н  вiд 13.04.2012р.

Посадова особа Член Наглядової ради Заболотній Юрій Леонідович (паспорт: серiя ЕА номер 435935 виданий Новгороднівським РВ УМВС України в Кіровоградській обл. від 02.05.1998р.) звільнена від повноважень 13.04.2012р.

Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi емiтента  — 0,00004% або 202шт.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, протягом якого особа перебувала на посаді – з 28.01.2011р.

Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв. Протокол б/н  вiд 13.04.2012р.

Посадова особа Член Наглядової ради Костильов Павло Володимирович (паспорт: серiя МК номер 351567 виданий МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській обл. від 11.01.1997р.) звільнена від повноважень 13.04.2012р.

Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi емiтента  — 0,00004% або 100шт.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, протягом якого особа перебувала на посаді – з 28.01.2011р.

Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв. Протокол б/н  вiд 13.04.2012р.

Посадова особа Член Наглядової ради Родін Олександр Анатолійович (паспорт: серiя МТ номер 004881 виданий Київським РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській обл. від 23.09.2008р.) звільнена від повноважень 13.04.2012р.

Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емітента.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, протягом якого особа перебувала на посаді – з 28.01.2011р.

Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв. Протокол б/н  вiд 13.04.2012р.

Посадова особа Член Наглядової ради Ветров Євгеній Вікторович (паспорт: серiя ММ номер 295556 виданий МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській обл. від 20.09.1999р.) звільнена від повноважень 13.04.2012р.

Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi емiтента  — 0,0108% або 28545шт.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, протягом якого особа перебувала на посаді – з 28.01.2011р.

Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв. Протокол б/н  вiд 13.04.2012р.

Посадова особа Голова Наглядової ради Коваленко Олексій Вікторович (паспорт: серiя КН номер 820805 виданий Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл. від 15.01.1999р.) призначена на посаду 13.04.2012р.

Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi емiтента  — 2,3321% або 6163085 шт.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, на який призначено особу – 3 (три) роки згідно Статуту Товариства.

Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi – помічник прокурора, юрист, директор.

Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв. Протокол б/н  вiд 13.04.2012р.

Посадова особа Член Наглядової ради Коритiн Микита Андрiйович (паспорт: серiя ММ номер 448422 виданий МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській обл. від 07.04.2000р.) призначена на посаду 13.04.2012р.

Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi емiтента  — 0,00004% або 100шт.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, на який призначено особу – 3 (три) роки згідно Статуту Товариства.

Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi — Заступник начальника вiддiлу УБОЗ, Начальник бюро оперативно-пошукової роботи МВС, заступник начальника оперативно-пошукового управлiння карного розшуку, директор комерцiйних структур.

Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв. Протокол б/н  вiд 13.04.2012р.

Посадова особа Член Наглядової ради Заболотній Юрій Леонідович (паспорт: серiя ЕА номер 435935 виданий Новгороднівським РВ УМВС України в Кіровоградській обл. від 02.05.1998р.) призначена на посаду 13.04.2012р.

Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi емiтента  — 0,00004% або 202шт.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, на який призначено особу – 3 (три) роки згідно Статуту Товариства.

Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi — юрисконсульт, начальник юридичного вiддiлу, комерцiйний директор.

Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв. Протокол б/н  вiд 13.04.2012р.

Посадова особа Член Наглядової ради Костильов Павло Володимирович (паспорт: серiя МК номер 351567 виданий МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській обл. від 11.01.1997р.) призначена на посаду 13.04.2012р.

Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi емiтента  — 0,00004% або 100шт.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, на який призначено особу – 3 (три) роки згідно Статуту Товариства.

Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi — Генеральний директор, заступник директора, голова правлiння, директор з економiчної безпеки.

Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв. Протокол б/н  вiд 13.04.2012р.

Посадова особа Член Наглядової ради Ветров Євгеній Вікторович (паспорт: серiя ММ номер 295556 виданий МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській обл. від 20.09.1999р.) призначена на посаду 13.04.2012р.

Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi емiтента  — 0,0108% або 28545шт.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, на який призначено особу – 3 (три) роки згідно Статуту Товариства.

Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi – директор, Генеральний директор.

Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв. Протокол б/н  вiд 13.04.2012р.

Посадова особа Член Наглядової ради Рудь Олександра Павлівна (паспорт: серiя МН номер 877433 виданий Жовтневим РВ ГУМВС України в Харківській обл. від 22.11.2006р.) призначена на посаду 13.04.2012р.

Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi емiтента  — 0,00004% або 100шт.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, на який призначено особу – 3 (три) роки згідно Статуту Товариства.

Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi – помічник Генерального директора, директор, голова правління, директор.

Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв. Протокол б/н  вiд 13.04.2012р.

Посадова особа Член Наглядової ради ТОВ «ОРЕОЛА» КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ», яке дії від свого імені, за рахунок та в інтересах Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «ТИТУЛ» (ЄДРІСІ:2331561, код ЄДРПОУ:37094052, свідоцтво про держреєстрацію: серiя А01 номер 426012 видане Виконавчим комітетом Харківської міської ради від 14.09.2010р.) призначена на посаду 13.04.2012р.

Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi емiтента  — 85,0267% або 224705234шт.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини представник немає.

Cтрок, на який призначено особу – 3 (три) роки згідно Статуту Товариства.

Посадова особа не має в ПАТ «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА» постійного уповноваженого представника.

Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв. Протокол б/н  вiд 13.04.2012р.

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Найменування посади.

Генеральний директор Клименко Дмитро Васильович

17.04.2012р.