Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1.1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА»
1.2. Організаційно-правова форма емітента Публiчне акцiонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00851376
1.4. Місцезнаходження емітента 44700 Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, с. Федорiвка .
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента (03342) 3-10-55, 2-26-05
1.6. Електронна поштова адреса емітента vvptaxofabruka@emitent.net.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.cheboturka.com.ua
1.8. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй

11.01.2012 р. емітенту стало відомо про внесення змін до реєстру власників іменних цінних паперів, у зв’язку з яким, пакет юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю «ОРЕОЛА» КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ (ПВНЗІФ «Титул»), що розташована за адресою: 61070, Харківська обл., місто Харків, вул. Академіка Проскури, будинок 1, збільшився і становить 224650739 акцій, що складає 85,0061%.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Генеральний директор Клименко Дмитро Васильович