Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1.1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ  АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА»
1.2. Організаційно-правова форма емітента Публічне   акцiонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00851376
1.4. Місцезнаходження емітента 44700  Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, с. Федорiвка
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента (03342) 3-10-55, 2-26-05
1.6. Електронна поштова адреса емітента vvptaxofabruka@emitent.net.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації http://www.cheboturka.com.ua
1.8. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено або звільнено)

Посада*

Прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

07.10.2011 Звільнено Голова Ревізійної комісії Адам Лідія Петрівна ММ 225125 22.04.1999 ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській обл.

9,5894

Зміст інформації:
Посадова особа Голова Ревізійної комісії Адам Лідія Петрівна (паспорт: серія ММ номер 225125 виданий ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській обл. 22.04.1999р.) звільнена від повноважень 07.10.2011р. Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі емітента — 9,5894% або 6 163 685 шт. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посаді — з 28.01.2011р. Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів. Протокол від 07.10.2011р.
07.10.2011 Звільнено Член Ревізійної комісії Дубинка Віталій Миколайович ММ 745158 16.11.2000 Московським РВ ХМУ УМВС України в Харківській обл.

0,0012

Зміст інформації:
Посадова особа Член Ревізійної комісії Дубинка Віталій Миколайович (паспорт: серія ММ номер 745158 виданий Московським РВ ХМУ УМВС України в Харківській обл. 16.11.2000р.) звільнена від повноважень 07.10.2011р. Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі емітента — 0,0012% або 772шт. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посаді — з 28.01.2011р. Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів. Протокол від 07.10.2011р.
07.10.2011 Звільнено Член Ревізійної комісії Салобаєнко Денис Ігоревич КН 117768 21.06.1996 Автозаводським РВ Кременчуцького МУУМВС України в Полтавській обл.

0,0

Зміст інформації:
Посадова особа Член Ревізійної комісії Салобаєнко Денис Ігоревич (паспорт: серія КН номер 117768 виданий Автозаводським РВ Кременчуцького МУУМВС України в Полтавській обл. 21.06.1996р.) звільнена від повноважень 07.10.2011р. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посаді — з 28.01.2011р. Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів. Протокол від 07.10.2011р.
07.10.2011 Призначено Голова Ревізійної комісії Адам Лідія Петрівна ММ 225125 22.04.1999 ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській обл.

9,5894

Зміст інформації:
Голова Ревізійної комісії Адам Лідія Петрівна (паспорт: серія ММ номер 225125 виданий ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській обл. 22.04.1999р.) призначена на посаду 07.10.2011р. Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі емітента — 9,5894% або 6 163 685 шт. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Cтрок, на який призначено особу — 3 (три) роки згідно Статуту Товариства. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності — заступник директора по фінансам, фінансовий директор, головний бухгалтер, бухгалтер, касир. Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів. Протокол від 07.10.2011р.
07.10.2011 Призначено Член Ревізійної комісії Дубинка Віталій Миколайович ММ 745158 16.11.2000 Московським РВ ХМУ УМВС України в Харківській обл.

0,0012

Зміст інформації:
Посадова особа Член Ревізійної комісії Дубинка Віталій Миколайович (паспорт: серія ММ номер 745158 виданий Московським РВ ХМУ УМВС України в Харківській обл. 16.11.2000р.) призначена на посаду 07.10.2011р. Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі емітента — 0,0012% або 772шт. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Cтрок, на який призначено особу — 3 (три) роки згідно Статуту Товариства. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності — директор, менеджер з постачання. Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів. Протокол від 07.10.2011р.
07.10.2011 Призначено Член Ревізійної комісії Осмоловська Олена Юріївна МК 401594 16.01.1997 Московським РВ ХМУ УМВС України в Харківській обл.

9,5879

Зміст інформації:
Посадова особа Член Ревізійної комісії Осмоловська Олена Юріївна (паспорт: серія МК номер 401594 виданий Московським РВ ХМУ УМВС України в Харківській обл. 16.01.1997р.) призначена на посаду 07.10.2011р. Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі емітента — 9,5879% або 6 162 685 шт. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Cтрок, на який призначено особу — 3 (три) роки згідно Статуту Товариства. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності — викладач Національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого. Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів. Протокол від 07.10.2011р.

 

Особа зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Генеральний директор Клименко Дмитро Васильович