Підсумки голосування на загальних зборах акціонерів 19.10.2012 р.

Підсумки голосування на загальних зборах акціонерів 19.10.2012 р.

Шановні акціонери!

Повідомляємо, що 19 жовтня 2012 року за адресою: Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, с. Федорівка, адміністративний будинок ПАТ «Володимир-Волинська птахофабрика», 1-й поверх, актовий зал, проведено позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «Володимир-Волинська птахофабрика».

Кворум загальних зборів: 87,4051 % відповідно до статуту Публічного акціонерного товариства «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА»» (далі – Товариство).

Загальними зборами акціонерів розглянуто усі питання порядку денного, з яких прийнято такі рішення:

З першого питання порядку денного ( Обрання членів лічильної комісії) прийнято рішення:

— Обрати членами Лічильної комісії: Голова Лічильної комісії — Оліферук Валерій Федорович;
член Лічильної комісії – Павленко Людмила Миколаївна;
член Лічильної комісії — Хомік Наталія Феодосіївна.

Голосували “ЗА” – 99,9998% , “ПРОТИ” – 0%;  «УТРИМАВСЯ» — 0%; «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» — 0,0002%.

З другого  питання порядку денного (Про затвердження укладеного з ПАТ «Укрсоцбанк» Генерального договору про здійснення кредитування № 401.1-12/020 від 08.08.2012 р., укладених договорів застави/іпотеки в якості забезпечення кредитного договору) прийнято рішення:

— Затвердити укладений з ПАТ «Укрсоцбанк» Генеральний договір про здійснення кредитування № 401.1-12/020 від 08.08.2012 р.; Додатковий договір № 1 про надання відновлювальної кредитної лінії в рамках Генерального договору про здійснення кредитування № 401.1-12/020 від 08.08.2012 р., укладеного 08.08.2012 року; Додатковий договір № 2 про надання не відновлювальної кредитної лінії в рамках Генерального договору про здійснення кредитування № 401.1-12/020 від 08.08.2012 р., укладеного 08.08.2012 року, а також затвердити укладені в якості забезпечення вказаних вище кредитних договорів Іпотечний договір № 401.1-15/137 від 08.08.2012 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Онищенко М.О. зареєстровано за № 1661; Іпотечний договір № 401.1-15/134 від 08.08.2012 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Онищенко М.О. зареєстровано за № 1663; Договір застави майна № 401.1-15/140 від 08.08.2012 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Онищенко М.О. зареєстровано за № 1660; Договір застави майна № 401.1-15/136 від 08.08.2012 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Онищенко М.О. зареєстровано за № 1661; Договір застави товарів в обороті №401.1-15/135 від 08.08.2012 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Онищенко М.О. зареєстровано за № 1658.

Голосували: «ЗА» – 99,9988% , «ПРОТИ» – 0,0007%; «УТРИМАВСЯ» — 0,0002%, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» — 0,0002%.

З третього питання порядку денного (Про надання Наглядовій раді Товариства повноважень на внесення змін до діючого Генерального договору про здійснення кредитування № 401.1-12/020 від 08.08.2012 р. з ПАТ «Укрсоцбанк» та договорів застави/іпотеки, що укладені в якості забезпечення виконання зобов’язання та надання повноважень для залучення додаткового фінансування та укладання нових договорів застави/іпотеки для забезпечення зобов’язань за відповідними договорами) прийнято рішення:

— Надати Наглядовій раді Товариства повноваження на внесення змін до діючого Генерального договору про здійснення кредитування № 401.1-12/020 від 08.08.2012 р. з ПАТ «Укрсоцбанк» та договорів застави/іпотеки, що укладені в якості забезпечення виконання зобов’язання, й надати повноваження для залучення додаткового фінансування та укладання нових договорів застави/іпотеки для забезпечення зобов’язань за відповідними договорами, які можуть вчинятися/ укладатися протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, сукупна гранична вартість яких становить не більш ніж 70% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності.

Голосували “ЗА” – 99,9988% , “ПРОТИ” – 0,0005%;  «УТРИМАВСЯ» — 0,0002%; «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» — 0,0005%.