Підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів 13.04.2012 р.

Підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів 13.04.2012 р.

Підсумки загальних зборів акціонерів ПАТ «Володимир-Волинська птахофабрика», які відбулися 13.04.2012 року

Шановні акціонери!

Повідомляємо, що 13 квітня 2012 року за адресою: Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, с. Федорівка,адміністративний будинок ПАТ «Володимир-Волинська птахофабрика», 1-й поверх, актовий зал  проведено загальні збори акціонерів ПАТ «Володимир-Волинська птахофабрика».

— Обрати членами Лічильної комісії: Голова Лічильної комісії — Оліферук Валерій Федорович; член Лічильної комісії – Павленко Людмила Миколаївна; член Лічильної комісії — Хомік Наталія Феодосіївна.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 09.04.2012. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 4233 (чотири тисячі двісті тридцять три).

Кількість акцій, викуплених Товариством, які не враховуються у визначенні кворуму загальних зборів 102 099 шт.

Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 26 (двадцять шість). Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів: 230 979 929.

Кворум загальних зборів: 87,435 % відповідно до статуту Публічного акціонерного товариства «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА»» (далі – Товариство).

Загальними зборами акціонерів розглянуто усі питання порядку денного, з яких прийнято такі рішення:

З першого питання порядку денного ( Обрання членів лічильної комісії) прийнято рішення:

Голосували “ЗА” – 99,9983% , “ПРОТИ” – 0%;  «УТРИМАВСЯ» — 0%; «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» — 0,0017%.

З другого  питання порядку денного (Затвердження звіту Виконавчого органу про результати господарської діяльності за 2011 рік) прийнято рішення:

— Затвердити звіт виконавчого органу Товариства про результати господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

Голосували: «ЗА» – 99,9981% , «ПРОТИ» – 0%; «УТРИМАВСЯ» — 0,0002%, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» — 0,0017%.

З третього питання порядку денного (Затвердження звіту Наглядової ради ПАТ «ВОЛОДИМР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА» про діяльність за 2011 рік) прийнято рішення:

— Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ВОЛОДИМР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА» за 2011 рік:

Голосували “ЗА” – 99,9983% , “ПРОТИ” – 0%;  «УТРИМАВСЯ» — 0%; «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» — 0,0017%.

З четвертого питання порядку денного (Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «ВОЛОДИМР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА» про діяльність Товариства за 2011 рік) прийнято рішення:

— Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА» за 2011 рік.

Голосували: «ЗА» – 99,9978% , «ПРОТИ» – 0,0002%; «УТРИМАВСЯ» — 0,0002%, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» — 0,0017%.

З п’ятого питання порядку денного (Затвердження річних результатів діяльності ПАТ «ВОЛОДИМР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА» за 2011 рік) прийнято рішення:

— Затвердити річні результати діяльності та річну фінансову звітність Товариства за 2011 рік, зокрема звіт про фінансові результати та баланс.

Голосували: «ЗА» – 99,9981% , «ПРОТИ» – 0%; «УТРИМАВСЯ» — 0,0002%, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» — 0,0017%.

З шостого питання порядку денного (Затвердження порядку розподілу прибутку/збитків ПАТ «ВОЛОДИМР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА» за результатами діяльності в 2011 році) прийнято рішення:

— Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2011 році, направити на розвиток Товариства, залишивши його у розпорядженні виконавчого органу Товариства. Дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

Голосували: «ЗА» – 99,9915% , «ПРОТИ» – 0,0021%; «УТРИМАВСЯ» — 0,0046%, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» — 0,0017%.

З сьомого питання порядку денного (Відкликання/обрання членів Наглядової ради) прийнято рішення:

Відкликати (припинити повноваження) членів Наглядової ради, а саме:

— Коваленко Олексій Вікторович

— Боледзюк Володимир Мирославович

— Коритiн Микита Андрійович

— Заболотній Юрій Леонідович

— Костильов Павло Володимирович

— Родін Олександр Анатолійович

— Ветров Євгеній Вікторович

Голосували: «ЗА» – 99,9981% , «ПРОТИ» – 0%; «УТРИМАВСЯ» — 0,0002%, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» — 0,0017%.

Обрати членами Наглядової ради наступних осіб:

—  Коваленко Олексій Вікторович – 99,9965%;

—  Коритiн Микита Андрійович – 99,9923%;

—  Заболотній Юрій Леонідович – 99,9927%;

—  Костильов Павло Володимирович – 99,9925%;

—  Ветров Євгеній Вікторович – 99,9923%;

—  Рудь Олександра Павлівна – 99,9954%;

—  ТОВ «ОРЕОЛА» КУА (ПВНЗІФ «ТИТУЛ») – 99,9920%.

Вважати повноваження затвердженого складу Наглядової ради Товариства такими, що набули чинності та є легітимними з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів Товариства у відповідності до статуту Товариства.

 

Обрати Головою Наглядової ради Коваленко Олексія Вікторовича.

Голосували “ЗА” – 99,9983% , “ПРОТИ” – 0%;  «УТРИМАВСЯ» — 0%; «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» — 0,0017%.

З восьмого питання порядку денного (Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів) прийнято рішення:

— Викласти Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА» у новій редакції та затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА» в повному обсязі в запропонованій редакції.

Голосували “ЗА” – 99,9981% , “ПРОТИ” – 0%;  «УТРИМАВСЯ» — 0,0002%; «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» — 0,0017%.

З дев’ятого питання порядку денного (Про затвердження Положення про Виконавчий орган) прийнято рішення:

—          Викласти Положення про Виконавчий орган ПАТ «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА» у новій редакції та затвердити нову редакцію Положення про Виконавчий орган ПАТ «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА» в повному обсязі в запропонованій редакції.

 

Голосували “ЗА” – 99,9983% , “ПРОТИ” – 0%;  «УТРИМАВСЯ» — 0%; «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» — 0,0017%.

З десятого питання порядку денного (Про затвердження укладеного з ПАТ «ВТБ Банк» договору про внесення змін № 11 від 18.11.2011 до Кредитного договору № 163-Ю від 29.03.2008р.) прийнято рішення:

—          Затвердити укладений з ПАТ «ВТБ Банк» договір про внесення змін №11 від 18.11.2011р. до Кредитного договору №163-Ю від 29.03.2008р. з оголошеним графіком погашення заборгованості по Кредиту.

 

Голосували “ЗА” – 99,9978% , “ПРОТИ” – 0,0005%;  «УТРИМАВСЯ» — 0%; «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» — 0,0017%.