31-01-2020 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНУ КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ ТА ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ

31-01-2020 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНУ КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ ТА ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ

31-01-2020 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНУ КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ ТА ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА»
Станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, а саме станом на 29.01.2020 року, загальна кількість акцій у випуску: 344 275 880 штук, кількість голосуючих акцій 341 886 004 штук.