30-07-2020 Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

30-07-2020 Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

VVP_osobka_30-07-2020_znachPravochin