28-04-2020 Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

28-04-2020 Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

report.xm_особка ВВП правочин

особка ВВП правочин