28.03.2017 Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

28.03.2017 Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

                                                                                                                              Додаток 28

                                                                                                                    до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

  1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА»
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00851376
3. Місцезнаходження емітента 44700  Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, с. Федорівка
4. Міжміський код, телефон та факс емітента (03342) 2-26-05 2-26-05
5. Електронна поштова адреса емітента p.grynyshyn@chebaturochka.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.chebaturochka.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
  1. Текст повідомлення

Дата зміни  емітенту невідома. Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі: 24.03.2017. Частка акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю «Ореола» Компанія з управління активами» (Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд «Титул»), код за ЄДРПОУ 37094052-2331561, місцезнаходження: м. Харків, вул. Академіка Проскури, буд.1,  у загальній кількості акцій змінилася з 99.028% до 35.558%, у тому числі частка у загальній кількості голосуючих акцій змінилася з 99.028% до 35.558%.

Дата зміни  емітенту невідома. Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі: 24.03.2017. Частка акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю «ПIКАБО», код за ЄДРПОУ 40884761, місцезнаходження: пр.Тракторобудівників, буд.85, оф.327,  у загальній кількості акцій змінилася з 0% до 23.761%, у тому числі частка у загальній кількості голосуючих акцій змінилася з 0.000% до 23.761%.

Дата зміни  емітенту невідома. Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі: 24.03.2017. Частка акціонера «Фізична особа» у загальній кількості акцій змінилася з 0.004% до 13.868%, у тому числі частка у загальній кількості голосуючих акцій змінилася з 0.004% до 13.868%.

Дата зміни  емітенту невідома. Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі: 24.03.2017. Частка акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю «Ореола» Компанія з управління активами» (Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд «Ореола»), код за ЄДРПОУ 37094052-2331560, місцезнаходження: вул. Академіка Проскури, буд.1,  у загальній кількості акцій змінилася з 0.00004% до 10.00004%, у тому числі частка у загальній кількості голосуючих акцій змінилася з 0.00004% до 10.00004%.

  1. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Найменування посади.

Генеральний директор

Сич Аліна Вікторівна

 

 

 

 

М.П.