27-06-2019 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНУ КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ ТА ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА»

27-06-2019 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНУ КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ ТА ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА»

Станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, а саме станом на 24 годину 25.06.2019 року, загальна кількість акцій у випуску: 344 275 880 штук, кількість голосуючих акцій 341 885 466 штук.