24-03-2020 Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

24-03-2020 Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

VVP_PovidZbory_24-03-2020_28-04-2020