20.04.2018 Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика»

20.04.2018 Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика»

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНУ КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ ТА ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА»

Станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства 23 квітня 2018 року, а саме станом на 24 годину 17.04.2018 року, загальна кількість акцій у випуску: 344 275 880 штук, кількість голосуючих акцій 341 885 466 штук.

Генеральний директор А.В. Сич