20-02-2020 Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

20-02-2020 Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

особлива інформація зміна Ген Директора ВВП