14.04.2015 Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

14.04.2015 Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Додаток 28 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

 

1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА»
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00851376
3. Місцезнаходження емітента 44700  Волинська обл., Володимир-Волинський р-н,с. Федорiвка
4. Міжміський код, телефон та факс емітента (03342) 3-10-55, 2-26-05
5. Електронна поштова адреса емітента n.hohlova@chebaturochka.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.chebaturochka.ua
7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

 

2. Текст повідомлення

Голова Наглядової ради Коваленко Олексiй Вiкторович звiльнено 10.04.2015 р. (дата вчинення дiї 10.04.2015).

Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00420% на суму  2796.25 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, з 12.04.2013р.

Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол б/н  вiд 10.04.2015р.).

 

Член Наглядової ради Коритiн Нiкiта Андрiйович звiльнено 10.04.2015 р. (дата вчинення дiї 10.04.2015).

Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00004% на суму 25.00 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, з 12.04.2013р.

Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол б/н  вiд 10.04.2015р.).

 

Член Наглядової ради Заболотнiй Юрiй Леонiдович звiльнено 10.04.2015 р. (дата вчинення дiї 10.04.2015).

Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00010% на суму 75.50 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, з 12.04.2013р.

Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол б/н  вiд 10.04.2015р.).

 

Член Наглядової ради Костильов Павло Володимирович звiльнено 10.04.2015 р. (дата вчинення дiї 10.04.2015).

Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00004% на суму 25.00 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, з 12.04.2013р.

Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол б/н  вiд 10.04.2015р.).

 

Член Наглядової ради Бородiн Тарас Володимирович звiльнено 10.04.2015 р. (дата вчинення дiї 10.04.2015).

Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Акцiями Товариства не володiє.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, з 12.04.2013р.

Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол б/н  вiд 10.04.2015р.).

 

Член Наглядової ради Рудь Олександра Павлiвна звiльнено 10.04.2015 р. (дата вчинення дiї 10.04.2015).

Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00004% на суму 25.00 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, з 12.04.2013р.

Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол б/н  вiд 10.04.2015р.).

 

Член Наглядової ради Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ОРЕОЛА» КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ, яке дiї вiд свого iменi, за рахунок та в iнтересах Пайового венчурного недиверсифiкованого закритого iнвестицiйного фонду «ТИТУЛ» (ПВНЗIФ «Титул» ЄДРIСI: 2331561, код за ЄДРПОУ 37094052) звiльнено 10.04.2015 р. (дата вчинення дiї 10.04.2015).

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 99.02820% на суму 65426929.75 грн.

Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, з 12.04.2013р.

Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол б/н  вiд 10.04.2015р.).

 

Голова Наглядової ради Коваленко Олексiй Вiкторович призначено 10.04.2015 р. (дата вчинення дiї 10.04.2015).

Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00042% на суму 2796.25 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, на який призначено особу — 3 (три) роки згiдно Статуту Товариства.

Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв – директор комерцiйних структур .

Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол б/н  вiд 10.04.2015р.).

 

Член Наглядової ради Коритiн Нiкiта Андрiйович призначено 10.04.2015 р. (дата вчинення дiї 10.04.2015).

Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00004% на суму 25.00 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, на який призначено особу — 3 (три) роки згiдно Статуту Товариства.

Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв — директор комерцiйних структур, голова обслуговуючого кооперативу.

Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол б/н  вiд 10.04.2015р.).

 

Член Наглядової ради Заболотнiй Юрiй Леонiдович призначено 10.04.2015 р. (дата вчинення дiї 10.04.2015).

Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00010% на суму 75.50 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, на який призначено особу — 3 (три) роки згiдно Статуту Товариства.

Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв — комерцiйний директор, генеральний директор.

Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол б/н  вiд 10.04.2015р.).

 

Член Наглядової ради Костильов Павло Володимирович призначено 10.04.2015 р. (дата вчинення дiї 10.04.2015).

Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00004% на суму 25.00 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, на який призначено особу — на 3 (три) роки згiдно Статуту Товариства.

Іншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв — директор з економiчної безпеки, директор комерцiйних структур.

Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол б/н  вiд 10.04.2015р.).

 

Член Наглядової ради Дудiн Володимир Сергiйович призначено 10.04.2015 р. (дата вчинення дiї 10.04.2015).

Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.01970% на суму 12998.00 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, на який призначено особу — 3 (три) роки згiдно Статуту Товариства.

Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв – комерційний директор, директор, заступник директора торгової точки, директор торгової точки.

Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол б/н  вiд 10.04.2015р.).

 

Член Наглядової ради Рудь Олександра Павлiвна призначено 10.04.2015 р. (дата вчинення дiї 10.04.2015).

Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00004% на суму 25.00 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, на який призначено особу — 3 (три) роки згiдно Статуту Товариства.

Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв – директор комерційних структур.

Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол б/н  вiд 10.04.2015р.).

 

Член Наглядової ради Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ОРЕОЛА» КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ, яке дiї вiд свого iменi, за рахунок та в iнтересах Пайового венчурного недиверсифiкованого закритого iнвестицiйного фонду «ТИТУЛ» (ПВНЗIФ «Титул» ЄДРIСI: 2331561, код за ЄДРПОУ 37094052) призначено 10.04.2015 р. (дата вчинення дiї 10.04.2015).

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 99.02820% на суму 65426929.75 грн.

Cтрок, на який призначено особу — 3 (три) роки згiдно Статуту Товариства.

Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол б/н  вiд 10.04.2015р.).

 

Голова Ревiзiйної комiсiї Адам Лiдiя Петрiвна звiльнено 10.04.2015 р. (дата вчинення дiї 10.04.2015).

Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00004% на суму 25.00 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, — з 07.10.2011р.

Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол б/н  вiд 10.04.2015р.).

 

Член Ревiзiйної комiсiї Дубинка Вiталiй Миколайович звiльнено 10.04.2015 р. (дата вчинення дiї 10.04.2015).

Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00030% на суму 193.00 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi — з 07.10.2011р.

Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол б/н  вiд 10.04.2015р.).

 

Ч лен Ревiзiйної комiсiї Осмоловська Олена Юрiївна звiльнено 10.04.2015 р.(дата вчинення дiї 10.04.2015).

Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00010% на суму 71.25 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi — з 07.10.2011р.

Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол б/н  вiд 10.04.2015р.).

 

Голова Ревiзiйної комiсiї Адам Лiдiя Петрiвна призначено 10.04.2015 р. (дата вчинення дiї 10.04.2015).

Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00004% на суму 25.00 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, на який призначено особу — 3 (три) роки згiдно Статуту Товариства.

Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв Заступник директора по фiнансам, фiнансовий директор, директор.

Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол б/н  вiд 10.04.2015р.).

 

Член Ревiзiйної комiсiї Дубинка Вiталiй Миколайович призначено 10.04.2015 р. (дата вчинення дiї 10.04.2015).

Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00030% на суму 193.00 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, на який призначено особу — 3 (три) роки згiдно Статуту Товариства.

Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв — директор.

Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол б/н  вiд 10.04.2015р.).

 

Член Ревiзiйної комiсiї Баранов Дмитро Анатолiйович призначено 10.04.2015 р. (дата вчинення дiї 10.04.2015).

Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00001% на суму 12.50 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, на який призначено особу — 3 (три) роки згiдно Статуту Товариства.

Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв — директор з IТ.

Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол б/н  вiд 10.04.2015р.).

 

 

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Найменування посади.

Генеральний директор ____________ Сич Алiна Вiкторiвна

14.04.2015 р.

М.П.