09-07-2020 Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

09-07-2020 Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

VVP_Povidom_Zbory_2020-07-30_09-07-2020